+48 32 729 87 11

Aby zaciekawić i zachęcić uczniów do nauki, potrzebne są pomoce naukowe. Zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej można sfinansować, korzystając z dofinansowania MEN. Jak skutecznie starać się o środki i gdzie zakupić pomoce dydaktyczne?

80 mln złotych do podziału w roku 2019

Program dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne potrzebne przy prowadzeniu zajęć z biologii, geografii, chemii i fizyki jest realizowany od 2018 r. Łącznie przez kolejne 4 lata samorządy zostaną wsparte kwotą 320 mln złotych, przy czym w 2019 r. pula pochodząca z rezerwy 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej wynosi ok. 80 mln złotych.

Skorzystanie z dofinansowania to świetny sposób, aby pokryć koszt zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i zwiększyć atrakcyjność zajęć.

Które szkoły mogą starać się o dofinansowanie?

Informacje o szkołach, które mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie pracowni przyrodniczych Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało w Kryterium podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Zgodnie z punktem V tego dokumentu o przyznanie środków mogą starać się szkoły podstawowe:

  • publiczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub osoby fizyczne,
  • które mają (lub od 01.09.2019 r. będą mieć) w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia).
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało również trzy wyłączenia. Z dofinansowania nie mogą skorzystać placówki:
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
  • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych i nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum,
  • które skorzystały ze środków pochodzących z programu w latach wcześniejszych.

Odrębnym wyłączeniem są limity odnoszące się do liczby placówek uprawnionych do złożenia wniosku o środki w tym samym roku – o dofinansowanie może starać się 1 na 4 szkoły prowadzone lub dotowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych?

Uzupełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie należy złożyć elektronicznie, korzystając ze skrzynek podawczych Ministerstwa Edukacji Narodowej (/gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka). Możliwe jest też złożenie wniosku na adres mailowy (Sekretariat.DWST@men.gov.pl) w przypadku awarii systemu ePuap.

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia. Informacje te należy przekazać w formie edytowalnej (xls). Wnioski można pobrać z tych stron internetowych:

Do kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w pracowni przyrodniczej jest coraz mniej – termin upływa 14 czerwca 2019 r. Ponieważ kluczowa jest kolejność składania wniosków, nie warto czekać do ostatniego dnia, ale jak najszybciej wybrać potrzebne wyposażenie i złożyć stosowny wniosek.

Gdzie kupić pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej?

Oferta pomocy dydaktycznych stworzona z myślą o pracowniach przyrodniczych jest bardzo szeroka. Przy wyborze konkretnych materiałów warto kierować się przede wszystkim aktualnymi potrzebami szkoły. Znaczenie ma również atrakcyjność pomocy dydaktycznych. Powinny one rozbudzać w uczniach ciekawość i skłonić ich do zainteresowania się tematem. W ostatnich latach szczególnie popularne są programy multimedialne. Korzystając z nich, możliwe jest zrealizowanie podstawy programowej w szczególnie atrakcyjny dla uczniów sposób – poprzez filmy, symulacje gry edukacyjne. Szeroki wybór pomocy dydaktycznych tego rodzaju jest dostępny tutaj.

Ciekawym rozwiązaniem są też zastawy LaboLAB: Szkolne Laboratoria dla przedmiotów biologia, geografia, chemia i fizyka. Poszczególne moduły tych zestawów pozwalają przekazać uczniom wiedzę w przystępny i atrakcyjny sposób. Bogate wyposażenie produktów umożliwia przeprowadzenie licznych eksperymentów i projektów badawczych nawet w dużych klasach (do 30 osób). Ten rodzaj pomocy dydaktycznych jest dostępny tutaj.

Znaczenie ma także niezawodność i trwałość nabywanych pomocy dydaktycznych. Trzeba pamiętać, że będą one intensywnie eksploatowane.

Share This

Udostępnij

Udostępnij swoim znajomym