+48 32 729 87 11

Kiedy do logopedy? Czy moje dziecko potrzebuje logopedy? 9 sygnałów, które powinny wzbudzić Twoją czujność. 

kiedy do logopedy?Dlaczego moje dziecko nie naśladuje dźwięków zwierząt, gdy jego rówieśnicy to robią?  Czy to normalne, że moje dziecko nie wypowiada określonej głoski w danym wieku? Czy wysuwanie języka podczas mowy powinno zachodzić? Z tymi i wieloma innymi pytaniami często borykają się rodzice nie tylko małych dzieci, ale także tych rozpoczynających przygodę ze szkołą. Często, gdy nasze dziecko czegoś nie robi,  nie wymawia, niepokoimy się i jest to normalne. W naszej głowie zaczynają pojawiać się przysłowiowe czarne myśli: co teraz. Gdzie szukać wsparcia. Czy aby nie przesadzam. W końcu kiedy udać się do logopedy?

Według mnie odpowiedź jest tutaj jedna. Kiedy cokolwiek niepokoi mnie jako rodzica w mowie dziecka, warto poszukać wsparcia u logopedy.

Kiedy udać się do logopedy?

 

Poniżej zamieszczam kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę już od najmłodszych lat, ponieważ mogą sugerować, że warto udać się z dzieckiem do specjalisty.

 

 

trudność z połykaniem i kąsaniem

💡 Trudności z połykaniem, ssaniem, kąsaniem w okresie niemowlęcym, a u dzieci starszych z gryzieniem, połykaniem, żuciem można uznać za sygnał ostrzegawczy, bowiem odruchy te są ściśle związane nie tylko ze spożywaniem pokarmów, ale także z rozwojem mowy. Przykładowo odruch ssania aktywizuje mięśnie artykulacyjne, jak również prawidłowy tor oddechowy. Z kolei odruchy kąsania, gryzienia, zaciskania zębów związane są z późniejszą artykulacją głosek: p, b, d, s, z, c, sz, cz, rz. Żucie, oprócz tego, że ma istotny wpływ na układ trawienny, ma także ścisły związek z późniejszą artykulacją głosek szumiących sz, cz, rz i syczących s, z, c, dz. Odruch ryjkowy ma ważny wpływ raz na: picie przez rurkę, całowanie, czy układanie ust do dmuchania, dwa na późniejszą realizację m.in.: samogłosek, czy s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż.

brak_gluzenia_i_gaworzenia

💡 W okresie niemowlęcym warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko głuży, czyli wydaje niezamierzone, melodyjne dźwięki oraz gaworzy, czyli celowo powtarza sylaby np.: ma, ma, ma, które później tworzą sylaby podwójne typu ma-ma. Głużenie powinno pojawić się ok. 2-3 miesiąca życia, natomiast gaworzenie zwykle pojawia się między 5 a 9 miesiącem życia. Głużąc, a potem gaworząc dziecko trenuje swoje narządy mowy, aby móc opanować bardziej zaawansowane umiejętności związane z mową.

brak reakcji na dźwięki

💡 Brak reakcji na dźwięki z otoczenia poprzez odwracanie głowy w kierunku dźwięku, braku reakcji na swoje imię, ale także na polecenia powinna zaświecić się nam także lampka ostrzegawcza. Nie powinniśmy bagatelizować takich objawów, ponieważ mogą lub nie muszą wiązać się z różnymi zaburzeniami.

anyconv.com opoznienie rozwoju mowy

💡 Opóźnienia w rozwoju mowy: Jeśli dziecko nie osiąga typowych kamieni milowych w rozwoju mowy, takich jak: wspomniany wyżej brak reakcji na dźwięki w pierwszych miesiącach życia, brak pojedynczych słów w wieku około 1 roku, brak płynnego mówienia w wieku 3 lat, nieprawidłowa artykulacja głosek warto skonsultować się z logopedą. Za normę można uznać, gdy dziecko w wieku 3 lat wypowiada prawidłowo: samogłoski i spółgłoski: P, B, M, F, W, Ś, Ź, Ć, DŹ, N, Ń, K, G, H, T, D, L, Ł, J, w wieku 4 lat dodatkowo: S, Z, C, DZ, w wieku 5 lat dodatkowo: SZ, Ż, CZ, DŻ, w wieku 6/7 lat: R. Niepokojąca może być także realizacja głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne i oczywiście odwrotnie. Jakiekolwiek odstępstwa, które utrzymują się dłużej warto skonsultować ze specjalistą.

trudności w porozumiewaniu się

💡 Trudności w porozumiewaniu się: Jeśli dziecko ma trudności w wyrażaniu swoich myśli i uczuć, zrozumieniu mowy innych osób lub ma ograniczone słownictwo, może to być sygnał, że konieczna jest pomoc logopedy.

problemy z pisaniem i czytaniem

💡 Trudności w czytaniu i pisaniu: Problemy z nauką czytania i pisania mogą również wskazywać na potrzebę pomocy logopedy, ponieważ te umiejętności są ściśle związane z rozwojem mowy i języka. Dziecko, które będzie nieprawidłowo realizować jakąś głoskę, często tę nieprawidłowość przenosi na pismo (przykładowo wymawiając „kasza” jako „kasa”, zapisuje ten wyraz w wersji niepoprawnej, jako „kasa”). Podobnie jest z czytaniem. Poprzez brak prawidłowej artykulacji niektórych głosek dziecko czyta je nieprawidłowo. Powyższy przykład wskazuje jeszcze na inny problem związany z nieprawidłową wymową. Zmienia się znaczenie danego wyrazu, co z kolei utrudnia znacząco rozumienie wypowiedzi.

niewłaściwa płynność mowy

💡 Niewłaściwa płynność mowy: Jeśli dziecko ma trudności z płynnym mówieniem, na przykład: powtarza sylaby (np.: „ta, ta, ta” „ta-to”, „da, da, da-j mi piłkę”), powtarza głoski (np.: „s, s, s-ok”), powtarza słowa (np.: „daj, daj, daj mi piłkę”), blokuje się podczas wypowiedzi (np.: „t…tato” „d…daj mi piłkę”), może to wymagać wsparcia logopedy.

błędy gramatyczne

💡 Błędy gramatyczne: Jeśli dziecko popełnia liczne błędy gramatyczne, takie jak brak stosowania odpowiednich form czasowników czy trudności z budowaniem poprawnych zdań, może to także sugerować potrzebę wsparcia logopedycznego.

wysuwanie języka

💡 Wysuwanie języka między zęby podczas mówienia. Taka forma realizacji głosek (najczęściej s, z, c, dz) może świadczyć o wadzie nazywanej seplenieniem międzyzębowym.

pomoce logopedyczne do rozwoju mowy

 

Kończąc, warto podkreślić, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, i choć mogą pojawić się pewne trudności, nie zawsze oznaczają one obecność poważnego problemu. Jednak jeśli jako rodzice mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju mowy naszego dziecka, zawsze powinniśmy skonsultować się z logopedą, aby uzyskać profesjonalną ocenę i wskazówki dotyczące dalszych kroków. Ponadto w ewentualnej terapii naszego dziecka istotną rolę odgrywa czas. Im wcześniej zdiagnozujemy dziecko, tym szybciej będziemy mogli podjąć określone kroki, aby ewentualny problem nie pogłębiał się.

 

 

 

Wskazówki: 

 

  1. Nie bagatelizuj swojego niepokoju. Jeśli coś cię martwi w rozwoju Twojego dziecka, skonsultuj się ze specjalistą. 
  2. Jakiekolwiek odstępstwa od pewnych ogólnie przyjętych norm, które utrzymują się dłużej, warto sprawdzić.
  3. W okresie niemowlęcym zwróć uwagę na to, czy Twoja pociecha prawidłowo ssa, połyka, ale też czy pojawia się głużenie, gaworzenie.

 

 

 

 

Źródła:

  1. S. Masgutowa, A. Regner, Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, wydawnictwo Continuo, Wrocław 2009. 
  2. S. Goddard, Odruchy, uczenie i zachowanie, Międzynarodowy Instytut Swietłany Masgutowej. 
  3. Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa, 1996.

Autor:

DOROTA KOŚKIEWICZ

Wieloletnia nauczycielka języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pasjonatka nauki przez zabawę

 

Logopedia PRO – terapia na miarę współczesnego dziecka

Dzisiejszy świat dziecka to pewnego rodzaju pudełko wypełnione po brzegi nowinkami technologicznymi, w wyniku czego bardziej świadome środowiska wychowawcze ograniczają jej dostęp do minimum. Nowoczesna technologia to dziedzina życia, która jak każda inna wymaga...

Niezbędnik pracy terapeutycznej – czyli must have każdego logopedy

Ukończyłeś studia i stawiasz pierwsze kroki w pracy logopedy? A może już jesteś logopedą z kilkuletnim stażem,ale masz wrażenie, że ciągle czegoś brakuje w twoim gabinecie? Koniecznie zapoznaj się z naszą propozycją wyposażenia warsztatu logopedycznego ! Higiena to...

mTalent zajęcia logopedyczne -recenzja programu

mTalent zajęcia logopedyczne Przed nami kolejny program komputerowy wspomagający terapię logopedyczną dzieci. Sprawdźmy czy obietnice producenta zostały spełnione oraz jaką rolę pełnił podczas zajęć logopedycznych. Na początek kilka szczegółów technicznych: Co zawiera...

Praca logopedy z wykorzystaniem programów multimedialnych

Rewolucja elektroniczna poczyniła olbrzymie postępy nie tylko w tak oczywistych dziedzinach, jak informatyka, przemysł elektroniczny, telefonia cyfrowa. Pokłosiem powstania nowych technologii są produkty multimedialne, które coraz częściej służą nie tylko zabawie czy...
Share This

Udostępnij

Udostępnij swoim znajomym