+48 32 729 87 11

Recenzja programu „Moc emocji” po wykorzystaniu do pracy z dziećmi z z dysfunkcją słuchu

scr1Program edukacyjny „Moc emocji” wykorzystywałam do pracy z dziećmi w wieku 8-11 lat. Były to osoby z uszkodzeniem słuchu w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także głębokim. Zajęcia trwały 45 minut. Grupa uczniów podczas jednych zajęć wynosiła 2-4 osoby. (…) Korzystałam głównie z części pierwszej i sporadycznie z części drugiej programu, ponieważ nawet na dzieci 11-letnich z dysfunkcjami słuchu treści przedstawione były w zbyt trudny sposób. (…) Opisywane przeze mnie spostrzeżenia na temat programu dotyczyć będą wyłącznie pracy z dziećmi z dysfunkcją słuchu.

Zalety

Mocną stroną programu jest łatwość w obsłudze. (…) Program jest skonstruowany bardzo intuicyjnie. Myślę, że nawet dla osobie, która na co dzień sporadycznie korzysta z komputera, nie sprawiałby on problemów. Program ma również ciekawą szatę graficzną. Zauważyłam, że jest ona atrakcyjna dla dzieci. Kolejnym, znaczącym dla dzieci z wadami słuchu aspektem jest ekspresja przedstawionych zdjęć, obrazków. Sytuacje przedstawione na zdjęciach są bardzo czytelne.
W większości przypadków nie wymagały one komentarza nauczyciela. (…) Rolą nauczyciela było tylko nazwanie danego stanu lub pomoc w dopasowaniu danej etykiety, ponieważ dzieci z wadami słuchu mają często ubogie słownictwo. Myślę, że w takim wypadku ten program pomógł mi w zapoznaniu dzieci z nowymi pojęciami i utrwaleniem ich (mam na myśli szczególnie temat „Moje emocje”, „ Bez słów”, „Co czują inni”?). Niestety jeśli chodzi o filmy animacyjne, emocje na twarzach bohaterów nie zawsze były czytelne dla uczniów, wymagały wyjaśnienia nauczyciela.

Trudności przy wykorzystaniu programu u dzieci z wadami słuchu

scr3Teraz przejdę do trudności z jakimi zmagały się dzieci z wadami słuchu. Pierwszą zauważalną kwestią są zbyt szybko czytane dialogi, za szybko czytany tekst do filmów. (…) Wszystkie przedstawiane przeze mnie filmy wymagały ciągłego zatrzymywania i tłumaczenia dzieciom w języku migowym lub wolnym prostym słownictwem wypowiedzianego przed chwilą tekstu. Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby umieszczenie napisów pod filmem lub zrobienie filmików w wersji komiksowej
z dialogami w „dymkach”.

Kolejną, wiążącą się ściśle z poprzednim tematem, kwestią jest zbyt trudne słownictwo a także długie złożone zdania scr2dla dzieci z dysfunkcją słuchu. (…) Problem ten dotyczy głównie działu III, dlatego nie zdecydowałam się na korzystanie z niego. Myślę, że dla dzieci z wadami słuchu wystarczającym byłoby skrócenie długich zdań. (…)

Innym problemem, tym razem dla nauczyciela w szkole dla dzieci z wadami słuchu jest dopasowanie kart pracy. Wybierałam tematykę z działu I, czasem II dla dzieci w wieku 8-11 lat, ponieważ była ona przedstawiona w sposób w głównej mierze zrozumiały dla uczniów. (…) Niestety wówczas karty pracy były zbyt infantylne dla dzieci w takim wieku. Polegały one na rysowaniu,
dopasowywaniu części obrazka itp. Były dla dzieci ciekawe, chętnie je wykonywały, ale moim zdaniem zbyt łatwe. Chciałabym tutaj zaproponować dodatkowe zadania opierające się na dopasowaniu etykiet, podpisywaniu obrazków itp.

scr6Sugestia

Na koniec poruszę jeszcze kwestię liczby podanych w programie przykładów różnych sytuacji. Znów może być to jednocześnie okazja do rozmowy i samodzielnego wymyślenia innych przykładów przez dzieci. W takim przypadku powinno się małą liczbę przykładów traktować jako plus. Zauważyłam jednak, że dzieci z wadami słuchu mają spore trudności w samodzielnym podawaniu sytuacji adekwatnych do tematu. (…) Moja sugestia w tej kwestii to więcej zadań opartych na przykładach, najlepiej na karach pracy, po to, by móc sprawdzić, czy dzieci rzeczywiście dobrze zrozumiały dane pojęcie po wyjaśnieniu.

Podsumowanie

Podsumowując, mogę powiedzieć, że program był atrakcyjny dla dzieci. Lekcje przeprowadzone z jego pomocą były ciekawe. Ponad to tematy poruszone w programie „Moc emocji” są bardzo trudne, dlatego przedstawienie ich w taki sposób z pewnością ułatwi pracę nauczycielom.

Jolanta Trznadel, Surdopedagog, logopeda Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem programu i potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do sklepu:  https://www.arante.pl/moc-emocji.html

 

Share This

Udostępnij

Udostępnij swoim znajomym